โปรโมชั่น ประจำปี พ.ศ.2566

โปรโมชั่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ค่าเช่าเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 4,725 บาท